hits

mai 2016

E18-mysteriet

I disse dager forhandler Oslo og Akershus om hvordan vi skal bruke bompengene våre. Det er ingen enkel oppgave. Både Akershus og Oslo har mange viktige prosjekter vi ønsker å bygge ut, for å gjøre hverdagen lettere for folk som bor i regionen. 

Jeg liker å forsøke å tolke andre i beste mening. Derfor har jeg forsøkt å finne ut hva Høyre egentlig ønsker seg. Byrådet i Oslo er enige: flertallet ønsker å bruke penger på miljøvennlig transport, og vil ikke ha mer biler inn til byen. Oslo har nemlig ulovlig helseskadelig luft, som faktisk dreper folk.  Bilen er hovedsynderen. 

Men akkurat hva Akershus Høyre ønsker seg, viste seg å være vanskeligere enn jeg hadde trodd. Mitt første inntrykk av deres standpunkt var ganske enkelt. Høyre i Akershus ønsker seg en ny motorvei inn til Oslo fra Asker og Bærum til Oslo. De synes E18 er for bråkete, for smal og har for mye kø. Her er for eksempel slik jeg oppfattet Anette Solli, fylkesordfører i Akershus for Høyre:  Problemet med veien er naturligvis at en større vei gir mer trafikk og mer forurensing. Vegvesenet har anslått at veien kan føre til over 40 % økning i trafikk inn til Oslo. Men kan Høyre være for det, når de selv ønsker at all trafikkvekst inn til Oslo skal skje med kollektivtrafikk og sykkel? 

Da jeg nylig spurte Bærumspolitiker og Storingsrådgiver Morten Skauge om han ønsket seg mer trafikk og forurensing, svarte han nei. Han henviste til et viktig argument fra Høyre og Arbeiderpartiet i valgkampen i fjor: Vi kan bruke veiavgifter for å holde trafikken nede. "Nye bommer vil skremme bilistene", har nemlig Vegvesenet slått fast. Høyre har altså et litt mer komplisert, og muligens selvmotsigende standpunkt: Dette virker jo litt merkelig. Flere har påpekt at det er helt unødvendig å bygge ut en større vei til 40 milliarder dersom man ikke vil at flere skal bruke den. Høyre vil ha bedre lokalmiljø og bussfil på E18, men det trenger man ikke å bygge ut veien for å gjøre, i følge Ruter. Så hvorfor skal man da bygge en større vei? 

Men et enda større paradoks, er at dette kan bli ganske usosialt. Asker og Bærum er to av de mest velstående kommunene i Norge. Hvis vi skal bruke bompenger for å hindre at flere kjører på veien, så betyr det at vi bare vil at de aller mest velstående i Asker og Bærum får kjøre på den.  

Høyre i Akershus ønsker seg egne bommer for E18, som skal skremme bort bilister og betale for veien. Og det er før man kommer til de bomringene som skal finansiere kollektivprosjekter i Oslo og Akerhus.  Hvor høye bompenger vil egentlig Høyre ha inn til byen? 

Jeg spurte Skauge om dette, og både han og fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli, er enige: bompengene må ikke bli for høye. Dermed blir Anette Sollis standpunkt noe sånt som dette: Problemet med dette er naturligvis at hvis Oslo og Akershus må bruke så mye penger på å nedbetale motorveien som vi ikke vil at flere skal bruke, og samtidig vil holde bompengene lave, så blir det ikke penger til å bygge ut det alle faktisk vil at folk skal bruke: kollektivtransport. 

Høyre er nemlig veldig glade i tog, T-bane, buss og sykkel, i alle fall sier de det. Det forrige høyrebyrådet i Oslo var stolte av å ruste opp kollektivtransporten, og regjeringen ønsker seg enda mer busser, trikker og tog. I valgkampen sa Erna Solberg at hun vil at over 80 prosent av trafikken i storbyene våre skal være kollektiv innen 2040. I dag foregår 19 prosent av reisene i Oslo og Akershus med kollektivtransport, mot 49 prosent i bil, så dette er et håret mål. 

Når den nye, store motorveien inn til endelig er ferdig, en gang etter 2030, skal altså folk som bor og/eller jobber i Oslo være på god vei til å gjøre over 80 prosent av reisene våre med kollektivtrafikk, i følge Høyre. Da blir det veldig mye mindre bruk for en større motorvei. La oss si det med Erna:  Men hvordan skal vi sørge for at nesten alle kjører med kollektivtransport, som Erna ønsker seg? Jo, vi må for eksempel bygge ut ny sentrumstunell for tog og bane inn til Oslo, siden kapasiteten i dag er for liten til å øke avgangene fra Akershus inn til byen. Vi kan bygge ut sykkelveiene i regionen, bygge Fornebubanen og bygge Trikk på Ring 2 i Oslo. Disse prosjektene er langt billigere enn motorveien. 

Høyre i Akershus vil altså ikke få for høye bompenger. Det blir ikke så enkelt å få til hvis vi skal bygge større vei, for E18 er den viktigste grunnen til at bompengene kan bli høye. Veien koster 40 milliarder, og er den dyreste utbyggingen på hele ønskelista. Den er også den minst lønnsomme: for hver krone vi investerer i motorveien kan vi tape 30-40 øre i samfunnsnytte.  

Det finnes ikke nok bompenger til å prioritere gode kollektivprosjekter og ny E18 samtidig. I alle fall ikke om vi skal hindre for høye bompenger. Disse utbyggingene må altså trolig utsettes hvis E18 skal bli bygd. 

I verste fall skal vi altså bygge en pendlervei for innbyggerne i Asker og Bærum, som bare de rikeste skal få kjøre på, mens vi utsetter investeringene til kollektivtransport til resten av Oslo og Akershus.

På dette tidspunktet begynte jeg å bli litt svimmel, men dessverre var det enda flere spørsmål som trengte seg på. Bompenger pleier ikke å være på veier til evig tid, men å brukes til å betale ned på veien, men Høyre ønsker jo å bruke bompenger til å redusere trafikken på veien, for å hindre økt forurensing. 

Problemet med å bygge en vei som har plass til flere biler enn man ønsker seg, er at man i teorien må bruke bompenger for alltid for å hindre trafikkvekst. Da Bærumspolitiker Morten Skauge ble spurt om han ville beholde bompengene for alltid, svarte han kategorisk nei. Nå begynner Høyres standpunkt å bli virkelig komplekst: 
Jeg har forsøkt så godt jeg kan, men det er virkelig vanskelig å få disse argumentene til å gå opp.  Noen vil kanskje anklage Høyre for å la det gå prestisje i en motorvei som tiden etter hvert har løpt fra, og finne på argumenter underveis uten å sjekke så nøye om de henger sammen. Men jeg håper stadig på en bedre forklaring.

Inntil videre tror jeg stadig det hadde vært mer effektivt å bare bygge mindre vei og mer kollektivtrafikk. Naturvernforbundet har for eksempel foreslått en løsning som gir gode miljøtiltak langs veien, men ikke gir enorme utgifter og økt forurensing. Da slipper vi å innføre så høye bompenger også! Og det er vel alle glade for?