hits

Nei Sissener, vi bløffer ikke

Fotocredit: Foto: Kai A/flickr (cc)
Fotocredit: Foto: Kai A/flickr (cc)

Jan Petter Sissener spør om MDG "bevisst bedriver en propaganda mot bilen basert på bløff og svake fakta"? Det er et svært merkelig spørsmål, og svaret er nei. I Oslo bystyre er det forskjellige meninger om hvordan vi skal håndtere luftforurensingsproblemene i byen vår, men ingen, selv ikke FrP, benekter at de eksisterer. Et enkelt google-søk på "Oslo + luftforurensing" ville ha besvart mange av Sisseners spørsmål, men jeg presenterer dem gjerne: 

Selv om antallet dager med farlig luftforurensing varierer fra år til år, er Oslo-lufta farlig forurenset. Faktisk er det så ille i flere av de norske storbyene at Norge i 2015 ble dømt av EFTA-domstolen for å ha ulovlig høy luftforurensing. Regjeringen ble pålagt å redusere utslippene. Faren er reell: i 2014 kom en studie som viste at Oslo-lufta bokstavelig talt dreper på de verste dagene

Sissener har rett i at dagene med akutt høy luftforurensing er sjeldne. Men når de først inntreffer, er det svært dramatisk. Høye konsentrasjoner av NOx-gasser er sterkt koblet til økt dødelighet. Barn, eldre og hjerte- og lungesyke må oppfordres  til å holde seg inne, og dødeligheten øker kraftig i dagene etterpå. Det er ikke alle år at Oslo-lufta blir akutt dårlig over lengre tid, og det inntraff helt korrekt ikke i 2015. Men vi hadde en slik episode  nå nettopp i vinter, og de kan komme igjen. Forrige tilsvarende episode som vinteren 2016 var i 2011, så det er ikke overraskende at Sissener ikke har funnet dem om han har kikket på 2014 og 2015. NOx-gasser er den formen for luftforurensing som hyppigst overskrider grenseverdiene i Oslo. Vaskebiler tar dessverre ikke dette ondet ved roten, siden NOx-gasser og veistøv er svært forskjellige ting. 

Hva så med tiltakene? Sissener ønsker seg mindre pisk og mer gulrot. Det er naturligvis et legitimt ønske. Men det er neppe tilstrekkelig. Norsk institutt for Luftforskning har lenge advart mot den farlige lufta i Oslo og andre storbyer, og har kommet med anbefalinger om hvordan de kan løses i Oslo og Bærum. NILU anslår at "business as usual" ikke vil løse problemet, selv om vi får mer miljøvennlige biler. Deres anbefalinger innebærer blant annet at Oslo burde redusere trafikken med 20 prosent i forhold til referansesituasjonen i 2020. Faktisk anbefaler NILU eksplisitt at parkeringsavgifter bør brukes som virkemiddel.

Det må nevnes at "totimersregelen" ikke er noe som er innført av dette byrådet, men en gammel regel som ble innført for å styrke næringslivet av det forrige byrådet. At denne regelen, kombinert med restriksjoner på parkeringsplasser for enkelte innbyggere som har gjort seg avhengig av gratis parkeringsplass på fellesskapets regning, er uheldig. Men det bør understrekes at de fleste som bor sentralt i Oslo bør være forberedt på å betale for parkering dersom de ikke har plass på sin egen eiendom. 

Byrådets mål om å redusere trafikken er altså helt i tråd med luftforskernes og EUs anbefalinger for å redusere skadelig luftforurensing, og ikke hverken en bløff eller løgn, slik Sissener ser ut til å tro. Å bruke parkeringspolitikken som en del av denne politikken, er også i tråd med forskeres anbefalinger. Også Transportøkonomisk institutt fastslår at parkeringspolitikk er et effektivt virkemiddel for å redusere bilbruk i byen. Det er ikke overraskende at en politikk for å redusere bilkjøring i byen møter kritikk og protester. Men å påstå at luftforurensing ikke er et problem i Oslo, er å fornekte ubehagelige fakta. Uansett hva vi mener om virkemidlene, bør vi alle anerkjenne de problemene Oslo har. 

Det er mange flere  grunner til at byrådet i Oslo ønsker å redusere biltrafikken i byen enn luftforurensing.  Renere luft er en av mange positive effekter av å gi bedre plass til mer effektive og miljøvennlige transportformer. Biltrafikk tar mye plass, er lite effektivt, og bidrar til både klima- og lokalforurensing. Trafikkreduksjonen er også en del av vår plan for å redusere CO2-utslippene (som er global og ikke lokal forurensing) med 95 % innen 2030. 

Det er altså både av hensyn til klimaet, lokal luftkvalitet, og bedre plass til mennesker at vi satt oss et mål om å redusere trafikken i Oslo med 20 % innen 2020, og med en tredjedel innen 2030. Dette er ikke en spesielt unik tanke. Mange andre byer, som London, Paris, København og Stockholm har lenge jobbet for å redusere biltrafikken, til stor suksess. Dette er ikke å "bringe Oslo tilbake til 50-tallet", slik Sissener hevder, men å ta Oslo inn i framtiden. Dersom jeg hadde vært en rik mann som Sissener, hadde jeg investert i næringslivet i de områdene i Oslo som snart vil få færre biler og mer liv i gatene. Forskning tyder nemlig på at redusert bilbruk henger sterkt sammen med økte inntekter for næringslivet. 

22 kommentarer

Veldig god oppklaring. Vi har et problem med luftforurensing. Gode svar til Sissner's spørsmål.

Dette er rent svada, kom med konkrete tall hvor mange er syke og gjerne med legeærklæring.

Målingen av NOX gjøres også bare ved Kielferga og ingen andre steder i byen. Du og Lan har er helt merkelig syn på forurensning, skal dere ha ren luft så flytt

Skjønner dere i MDG ikke at flere hovedveier til andre deler av Norge går igjennom Oslo.

Skjønner dere ikke at forretningene vil dø i sentrum med den politikken MDG fører.

Og er dama di så redd at hun ikke kan svare selv, er ikke det pinlig for en politiker.

"Eivind Trædal

Jeg vokste opp på en liten, idyllisk bilfri øy utenfor Tvedestrand, og så flytta jeg til Oslo. I stedet for å flytte tilbake igjen, planlegger jeg å forme Oslo om til Sandøya. Bystyrepolitiker for Miljøpartiet De grønne."

Prøv et Google søk på Sandøya+Tvedestrand+næringsliv.

Ikke alle i Norge kan lønnes av det offentlige for å komme med mer eller mindre velfunderte forslag til inngripen i andres liv. Kom med en helhetlig politikk eller ta konsekvensen ved å reise tilbake til Sandøya, og overlat politikk til partier som evner å se helheten.

Hilsen meg som betaler lønnen din

Roger Johansen

Roger Johansen

Hæ? Var dette det beste MDG kunne klare å lire av seg?

Ikke ETT konkret tall, ikke ett bevis på noe som helst. Takk for at dere i MDG så tydelig avslører at dere overhodet ikke lar fakta råde. Å henvise til deres partiorgan TØI er ikke bevis, det er tåkelegging. Takk for at du så tydelig forteller at luftkvaliteten i Oslo overhodet ikke bryr deg og dine i MDG, men at all deres politikk handler om å plage bilister fordi dere synes de tar så stor plass.

Vel, et eksempel i rekken av mange eksempler på feilslått politikk fra dere er fjerningen av parkeringsplasser i Waldemar Thranes gate.

Si meg, hvor mange er det som vil bruke sykkelfeltet mellom kl. 2200 og 0700? Når er det egentlig at det er utfordringer med fremkommeligheten til bussene i Waldemar Thranes gate?

Det dere gjør er nok et eksempel på å skyte spurv med kanoner.

Det er ingenting som tilsier at biler som står parkert langs Waldemar Thranes gate om natten er til hinder for hverken busser eller syklister. Men istedenfor å bruke hodet og vedta politikk som gjør byen mer fleksibel for alle så har dere et så trangsynt og ensidig fokus at dere ikke evner å tenke klart.

Stakkars Oslo som må plages av deres fanatiske politikk, som er slik du bekrefter helt frikoblet fra virkelighetens verden.

Om seg selv skriver Eivind Trædal på bloggen sin: "Jeg vokste opp på en liten, idyllisk bilfri øy utenfor Tvedestrand, og så flytta jeg til Oslo. I stedet for å flytte tilbake igjen, planlegger jeg å forme Oslo om til Sandøya."

Hvorfor kan ikke Trædal flytte tilbake til Sandøya i stedet for å plage Oslos befolkning med den umulige oppgaven å omforme Oslo til å bli som en liten skjærgårdsøy uten biltrafikk?

Å sammenligne Oslo med byer som London, Stockholm og Paris blir bare tåpelig! For det første så gjennomførte de en omfattende kollektivutbygging før de satte igang med rushtidsavgift, i Oslo er ingen av de planlagte utbyggingene påbegynt engang når rushtidsavgiften innføres. I de nevnte byene er det mulig å kjøre utenom byen for å komme seg fra den ene kanten til den andre, i Oslo må man kjøre gjennom byen hvis man feks skal til Gardermoen fra Follo eller Bærum. Igjen et innlegg fra Trædal som er full av feil!

Fint med tilsvar på Sissener sitt innlegg.

Dog så savner jeg faktiske tall på hva som forurenser, hvilke gasser det gir og et snitt av Oslo.

Fordi det er vanvittig store forskjeller i de forskjellige bydelene, noen består mest av vedfyring, noen av oljefyring og andre av gjennomgangstrafikk som ikke har noe å de skal gjøre i Oslo...

Et kjapt google søk viser at bilforurensningen(diesel) er på 5. Av verste forurensninger i en gjennomsnittlig storby.

Kan man dokumenter noe annet i Oslo?

Ønsket ditt er å omgjøre en by på 600,000+ mennesker til å ligne på en øy med 230?

Ja, lykke til. Logikk er en mangelvare

Bjørn Bråthen

Bjørn Bråthen

Trædal. Synes du skal dokumentere ved akutt høy luftforurensing " dødeligheten øker kraftig i dagene etterpå " når skjedde dette i Oslo ??

Jeg registrerer at Trædal ikke kommenterer Sisseners etterlysning av vaskebiler.

Oppskriften på renere byluft er enkel:

- Svært lite dieselkjøretøyer

- Rimelige drosjer, som går på LPG

- Veistøv fjernes med vaskebiler

Rart hvor mange i kommentarfeltet tror at Trædal forsvarer Lan Marie, uten at hun er nevnt, og ikke forsvarer hva MdG står for. Fins det faktisk så mange der ute som mener at menn er det sterke kjønn og må forsvare kvinner? Trist.

Hvor mye NoX slipper elbiler ut?

Hvorfor skal parkeringsregler og forvud gjelde disse?

Jeg vokste opp på en liten øy utenfor Kragerø. Jeg bor nå i et boligstrøk i Norges 5. Største by... Isteden for å gnåle om for mye biler, så holder jeg munn. Blir jeg jeg av biler flytter jeg tilbake... 👍

Ha ha, Trædal! Du vil virkelig investere i næringsliv der det blir bilfritt? Hvis man er på Elkjøp e.l innenfor ring 1 og vurderer å kjøpe en tv, eller en vaskemaskin, eller kanskje ett kjøleskap og man kan ikke ta med bilen.. Hvordan tror du det vil gå med den sjappa Trædal?? jeg kommer ikke til å kjøpe noe som helst der hvis ikke bilen står utenfor og ingen andre gidder å trille et kjøleskap nedover gata. Våkn opp! Se enkel logikk Eivind, du vet IQ måles i logisk tenkning? Du er kanskje ikke så sterk der?? Håper for din del at det er kafeer du vil investere i for mye kommer til å gå konk innenfor ring 1, det er helt sikkert og enkel logikk. Ubegrenset tilgang på boller hadde sikkert også gjort deg godt..

Det koster 17000 kr for årskort med Ruter. Et byråd som ønsker å redusere trafikken, men ikke gjør noe med disse uhyrlige kollektivprisene har null troverdighet. NULL!

Det som er synd med korttidsparkering og høy timepris for parkering er at det i motsetning til redusert antall parkeringsplasser har potensiale til å øke trafikken fremfor det man ønsker - at trafikken reduseres.

Til alle dere som syter om at Lan skal svare selv. Tror dere virkelig Siv Jensen, Erna Solberg eller andre sentrale politikere skriver sine egne kronikker? Det har de stort sett ikke tid til, de blir skrevet av politiske rådgivere eller pr-byråer. Et lite parti som MDG har en håndfull heltidspolitikere og ansatte, de har ikke råd til å holde seg med det apparatet som et parti på størrelse med Høyre gjør. Konsentrer dere om ting som faktisk betyr noe og ikke heng dere opp i ubetydeligheter. Eivind Trædal som sentral politiker i MDG er i sin fulle rett til å svare på en kronikk som også er rettet mot partiet. At han også er samboer med Lan har mindre betydning. Få dere et liv.

Stig Slkaldebø

Stig Slkaldebø

Klarer man ikke å svare for seg bør man gjøre en ting.........GÅ AV!

Mvh en som ikke bor i Oslo og som kjøttet diesel Anbefait av SV.

Når skal byråd Lan Marie Nguyen Berg begynne å svare på spørsmål og kritikk selv i stedet for å la samboer Trædal og partileder Rasmus kjempe slagene sine? Hun har gjemt seg for pressen i snart 9mnd! Intet mindre enn feigt og uansvarlig. Ingen er interessert i å se eller høre på en gloryhunter som Trædal. Trædal dreit seg nok ut med Madina Salamova.

Sissener har helt rett. MDG bløffer så det renner av dem, skal ta dem i tur og orden. EFTA-dommen, som Eivind Trædal henviser til, gjelder utslipp av SO2, NO2 og svevestøv. MDG har lansert stormangrep mot dieselbiler av de samme årsaken. Faktum er at moderne dieselmotorer (Euro6, for de med litt kunnskaper) slipper ut mye mindre SO2 og NO2 enn tilsvarende bensinmotorer, som MDG vil prioritere, se forslagene til forbud og høyere avgifter.

De nyeste dieselmotorene med AdBlue teknologi, (gjelder også personbilmotorer) slipper ut omtrent tiendeparten, ja, du leste riktig ca. 1/10 del av NO2 utslipp fra en gjennomsnitts bensinbil i kø på Drammensveien. Tar vi så med at dieselmotoren slipper ut ca. 40% mindre CO2 enn en bensinmotor, bør diselmotoren prioriteres av hensyn til klimagassutslippene, hvilket var hensikten bak avgiftsomleggingen fra 10 år tilbake. Avslutningsvis vil jeg bare nevne at dieselmotoren også kan gå på hydrogen (!!) med tilhørende 0-utslipp, eller på biodrivstoff, som er en fornybar energi. Så her har MDG bløffet folk huden full med sitt korstog.

Så var det svevestøv. Det har flere komponenter, hvorav de viktigste er avslitt gummi fra bildekk og asfaltstøv. Det er lineær sammenheng mellom en bils vekt og hvor mye svevestøv den legger igjen fra asfalt- og dekkslitasje. En el-bil, som MDG og Trældal snakker så varmt om, veier stort sett fra 40% (Nissan LEAF, eGolf) -80% (Tesla) mer enn en tilsvarende bil med bensin- eller dieselmotor. Hvilket betyr at de legger igjen 40-80% mer svevestøv fra dekk- og asfaltslitasje. Så her er el-bilene verstingene, stikk i strid med MDGs påstander. Og det enda før vi har tatt med hvor mye skitt, møkk og klimagasser som batteriproduksjonen og strømforbruket fra el-biler sender ut i miljøet.

Siden Trældal og Lan Marie Berg selv gikk ut i media og profilerte en 60-timers, påstått miljøvennlig "togtur" til Portugal framfor fly, vil jeg tillate meg å si at det antagelig er den "skitneste" ferietur noen norske politikere har foretatt i nyere tid. Om man legger inn kullkraftkomponenten omregnet til personsetekilometer og tid for 2 personer med tog fra Norge til Portugal. Eivin Trældal, visste du ikke at kullkraftkomponenten i all strømforbruk innen EU, (inkludert Norge) gjennom kvotesystemet utgjør ca. 75% av all elektrisitetsproduksjon?

Den siste anonyme kommentaren her er så full av faktafeil og myter at det er som et eventyr å regne. Jeg har skjelden sett så mye propaganda som gavner fosilbransjen i et innlegg. Skulke nesten tro ham var kjøpt og betalt. Jeg har ikke stemt på MDG, men synes de er modige og gjør mye bra.

Skriv en ny kommentar