hits

Nei Sissener, vi bløffer ikke

Fotocredit: Foto: Kai A/flickr (cc)
Fotocredit: Foto: Kai A/flickr (cc)

Jan Petter Sissener spør om MDG "bevisst bedriver en propaganda mot bilen basert på bløff og svake fakta"? Det er et svært merkelig spørsmål, og svaret er nei. I Oslo bystyre er det forskjellige meninger om hvordan vi skal håndtere luftforurensingsproblemene i byen vår, men ingen, selv ikke FrP, benekter at de eksisterer. Et enkelt google-søk på "Oslo + luftforurensing" ville ha besvart mange av Sisseners spørsmål, men jeg presenterer dem gjerne: 

Selv om antallet dager med farlig luftforurensing varierer fra år til år, er Oslo-lufta farlig forurenset. Faktisk er det så ille i flere av de norske storbyene at Norge i 2015 ble dømt av EFTA-domstolen for å ha ulovlig høy luftforurensing. Regjeringen ble pålagt å redusere utslippene. Faren er reell: i 2014 kom en studie som viste at Oslo-lufta bokstavelig talt dreper på de verste dagene

Sissener har rett i at dagene med akutt høy luftforurensing er sjeldne. Men når de først inntreffer, er det svært dramatisk. Høye konsentrasjoner av NOx-gasser er sterkt koblet til økt dødelighet. Barn, eldre og hjerte- og lungesyke må oppfordres  til å holde seg inne, og dødeligheten øker kraftig i dagene etterpå. Det er ikke alle år at Oslo-lufta blir akutt dårlig over lengre tid, og det inntraff helt korrekt ikke i 2015. Men vi hadde en slik episode  nå nettopp i vinter, og de kan komme igjen. Forrige tilsvarende episode som vinteren 2016 var i 2011, så det er ikke overraskende at Sissener ikke har funnet dem om han har kikket på 2014 og 2015. NOx-gasser er den formen for luftforurensing som hyppigst overskrider grenseverdiene i Oslo. Vaskebiler tar dessverre ikke dette ondet ved roten, siden NOx-gasser og veistøv er svært forskjellige ting. 

Hva så med tiltakene? Sissener ønsker seg mindre pisk og mer gulrot. Det er naturligvis et legitimt ønske. Men det er neppe tilstrekkelig. Norsk institutt for Luftforskning har lenge advart mot den farlige lufta i Oslo og andre storbyer, og har kommet med anbefalinger om hvordan de kan løses i Oslo og Bærum. NILU anslår at "business as usual" ikke vil løse problemet, selv om vi får mer miljøvennlige biler. Deres anbefalinger innebærer blant annet at Oslo burde redusere trafikken med 20 prosent i forhold til referansesituasjonen i 2020. Faktisk anbefaler NILU eksplisitt at parkeringsavgifter bør brukes som virkemiddel.

Det må nevnes at "totimersregelen" ikke er noe som er innført av dette byrådet, men en gammel regel som ble innført for å styrke næringslivet av det forrige byrådet. At denne regelen, kombinert med restriksjoner på parkeringsplasser for enkelte innbyggere som har gjort seg avhengig av gratis parkeringsplass på fellesskapets regning, er uheldig. Men det bør understrekes at de fleste som bor sentralt i Oslo bør være forberedt på å betale for parkering dersom de ikke har plass på sin egen eiendom. 

Byrådets mål om å redusere trafikken er altså helt i tråd med luftforskernes og EUs anbefalinger for å redusere skadelig luftforurensing, og ikke hverken en bløff eller løgn, slik Sissener ser ut til å tro. Å bruke parkeringspolitikken som en del av denne politikken, er også i tråd med forskeres anbefalinger. Også Transportøkonomisk institutt fastslår at parkeringspolitikk er et effektivt virkemiddel for å redusere bilbruk i byen. Det er ikke overraskende at en politikk for å redusere bilkjøring i byen møter kritikk og protester. Men å påstå at luftforurensing ikke er et problem i Oslo, er å fornekte ubehagelige fakta. Uansett hva vi mener om virkemidlene, bør vi alle anerkjenne de problemene Oslo har. 

Det er mange flere  grunner til at byrådet i Oslo ønsker å redusere biltrafikken i byen enn luftforurensing.  Renere luft er en av mange positive effekter av å gi bedre plass til mer effektive og miljøvennlige transportformer. Biltrafikk tar mye plass, er lite effektivt, og bidrar til både klima- og lokalforurensing. Trafikkreduksjonen er også en del av vår plan for å redusere CO2-utslippene (som er global og ikke lokal forurensing) med 95 % innen 2030. 

Det er altså både av hensyn til klimaet, lokal luftkvalitet, og bedre plass til mennesker at vi satt oss et mål om å redusere trafikken i Oslo med 20 % innen 2020, og med en tredjedel innen 2030. Dette er ikke en spesielt unik tanke. Mange andre byer, som London, Paris, København og Stockholm har lenge jobbet for å redusere biltrafikken, til stor suksess. Dette er ikke å "bringe Oslo tilbake til 50-tallet", slik Sissener hevder, men å ta Oslo inn i framtiden. Dersom jeg hadde vært en rik mann som Sissener, hadde jeg investert i næringslivet i de områdene i Oslo som snart vil få færre biler og mer liv i gatene. Forskning tyder nemlig på at redusert bilbruk henger sterkt sammen med økte inntekter for næringslivet. 

E18-mysteriet

I disse dager forhandler Oslo og Akershus om hvordan vi skal bruke bompengene våre. Det er ingen enkel oppgave. Både Akershus og Oslo har mange viktige prosjekter vi ønsker å bygge ut, for å gjøre hverdagen lettere for folk som bor i regionen. 

Jeg liker å forsøke å tolke andre i beste mening. Derfor har jeg forsøkt å finne ut hva Høyre egentlig ønsker seg. Byrådet i Oslo er enige: flertallet ønsker å bruke penger på miljøvennlig transport, og vil ikke ha mer biler inn til byen. Oslo har nemlig ulovlig helseskadelig luft, som faktisk dreper folk.  Bilen er hovedsynderen. 

Men akkurat hva Akershus Høyre ønsker seg, viste seg å være vanskeligere enn jeg hadde trodd. Mitt første inntrykk av deres standpunkt var ganske enkelt. Høyre i Akershus ønsker seg en ny motorvei inn til Oslo fra Asker og Bærum til Oslo. De synes E18 er for bråkete, for smal og har for mye kø. Her er for eksempel slik jeg oppfattet Anette Solli, fylkesordfører i Akershus for Høyre:  Problemet med veien er naturligvis at en større vei gir mer trafikk og mer forurensing. Vegvesenet har anslått at veien kan føre til over 40 % økning i trafikk inn til Oslo. Men kan Høyre være for det, når de selv ønsker at all trafikkvekst inn til Oslo skal skje med kollektivtrafikk og sykkel? 

Da jeg nylig spurte Bærumspolitiker og Storingsrådgiver Morten Skauge om han ønsket seg mer trafikk og forurensing, svarte han nei. Han henviste til et viktig argument fra Høyre og Arbeiderpartiet i valgkampen i fjor: Vi kan bruke veiavgifter for å holde trafikken nede. "Nye bommer vil skremme bilistene", har nemlig Vegvesenet slått fast. Høyre har altså et litt mer komplisert, og muligens selvmotsigende standpunkt: Dette virker jo litt merkelig. Flere har påpekt at det er helt unødvendig å bygge ut en større vei til 40 milliarder dersom man ikke vil at flere skal bruke den. Høyre vil ha bedre lokalmiljø og bussfil på E18, men det trenger man ikke å bygge ut veien for å gjøre, i følge Ruter. Så hvorfor skal man da bygge en større vei? 

Men et enda større paradoks, er at dette kan bli ganske usosialt. Asker og Bærum er to av de mest velstående kommunene i Norge. Hvis vi skal bruke bompenger for å hindre at flere kjører på veien, så betyr det at vi bare vil at de aller mest velstående i Asker og Bærum får kjøre på den.  

Høyre i Akershus ønsker seg egne bommer for E18, som skal skremme bort bilister og betale for veien. Og det er før man kommer til de bomringene som skal finansiere kollektivprosjekter i Oslo og Akerhus.  Hvor høye bompenger vil egentlig Høyre ha inn til byen? 

Jeg spurte Skauge om dette, og både han og fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli, er enige: bompengene må ikke bli for høye. Dermed blir Anette Sollis standpunkt noe sånt som dette: Problemet med dette er naturligvis at hvis Oslo og Akershus må bruke så mye penger på å nedbetale motorveien som vi ikke vil at flere skal bruke, og samtidig vil holde bompengene lave, så blir det ikke penger til å bygge ut det alle faktisk vil at folk skal bruke: kollektivtransport. 

Høyre er nemlig veldig glade i tog, T-bane, buss og sykkel, i alle fall sier de det. Det forrige høyrebyrådet i Oslo var stolte av å ruste opp kollektivtransporten, og regjeringen ønsker seg enda mer busser, trikker og tog. I valgkampen sa Erna Solberg at hun vil at over 80 prosent av trafikken i storbyene våre skal være kollektiv innen 2040. I dag foregår 19 prosent av reisene i Oslo og Akershus med kollektivtransport, mot 49 prosent i bil, så dette er et håret mål. 

Når den nye, store motorveien inn til endelig er ferdig, en gang etter 2030, skal altså folk som bor og/eller jobber i Oslo være på god vei til å gjøre over 80 prosent av reisene våre med kollektivtrafikk, i følge Høyre. Da blir det veldig mye mindre bruk for en større motorvei. La oss si det med Erna:  Men hvordan skal vi sørge for at nesten alle kjører med kollektivtransport, som Erna ønsker seg? Jo, vi må for eksempel bygge ut ny sentrumstunell for tog og bane inn til Oslo, siden kapasiteten i dag er for liten til å øke avgangene fra Akershus inn til byen. Vi kan bygge ut sykkelveiene i regionen, bygge Fornebubanen og bygge Trikk på Ring 2 i Oslo. Disse prosjektene er langt billigere enn motorveien. 

Høyre i Akershus vil altså ikke få for høye bompenger. Det blir ikke så enkelt å få til hvis vi skal bygge større vei, for E18 er den viktigste grunnen til at bompengene kan bli høye. Veien koster 40 milliarder, og er den dyreste utbyggingen på hele ønskelista. Den er også den minst lønnsomme: for hver krone vi investerer i motorveien kan vi tape 30-40 øre i samfunnsnytte.  

Det finnes ikke nok bompenger til å prioritere gode kollektivprosjekter og ny E18 samtidig. I alle fall ikke om vi skal hindre for høye bompenger. Disse utbyggingene må altså trolig utsettes hvis E18 skal bli bygd. 

I verste fall skal vi altså bygge en pendlervei for innbyggerne i Asker og Bærum, som bare de rikeste skal få kjøre på, mens vi utsetter investeringene til kollektivtransport til resten av Oslo og Akershus.

På dette tidspunktet begynte jeg å bli litt svimmel, men dessverre var det enda flere spørsmål som trengte seg på. Bompenger pleier ikke å være på veier til evig tid, men å brukes til å betale ned på veien, men Høyre ønsker jo å bruke bompenger til å redusere trafikken på veien, for å hindre økt forurensing. 

Problemet med å bygge en vei som har plass til flere biler enn man ønsker seg, er at man i teorien må bruke bompenger for alltid for å hindre trafikkvekst. Da Bærumspolitiker Morten Skauge ble spurt om han ville beholde bompengene for alltid, svarte han kategorisk nei. Nå begynner Høyres standpunkt å bli virkelig komplekst: 
Jeg har forsøkt så godt jeg kan, men det er virkelig vanskelig å få disse argumentene til å gå opp.  Noen vil kanskje anklage Høyre for å la det gå prestisje i en motorvei som tiden etter hvert har løpt fra, og finne på argumenter underveis uten å sjekke så nøye om de henger sammen. Men jeg håper stadig på en bedre forklaring.

Inntil videre tror jeg stadig det hadde vært mer effektivt å bare bygge mindre vei og mer kollektivtrafikk. Naturvernforbundet har for eksempel foreslått en løsning som gir gode miljøtiltak langs veien, men ikke gir enorme utgifter og økt forurensing. Da slipper vi å innføre så høye bompenger også! Og det er vel alle glade for? 

Ny blogg!

Velkommen til blogg.no! :)

Dette er det aller første innlegget i din nye blogg. Her vil du finne nyttig informasjon, enten du er ny som blogger eller har blogget før.

Trenger du litt starthjelp finner du våre hjelpesider her: http://faq.blogg.no/, og vår engasjerte supportavdeling er tilgjengelig (nesten) 24/7.

Bloggen
Ønsker du å gjøre den nye bloggen din litt mer personlig anbefaler vi at du fyller ut profilinfo, og velger et design som passer til deg. Vil du bare komme i gang med bloggingen kan du starte et nytt innlegg.

Hashtags
Blogg.no bruker hashtags for å samle innlegg som handler om samme tema. Hashtags gjør det lettere å finne innlegg om akkurat det temaet du søker. Du kan lese mer om hashtags her: http://hashtags.blogg.no/

Andre nyttige sider
Infobloggen: http://info.blogg.no/
Vårt regelverk: http://faq.blogg.no/infosider/retningslinjer.html
Vilkår for bruk (ToS) og integritetspolicy: http://faq.blogg.no/?side=omoss

Nå som du har lest dette innlegget kan du redigere det eller slette det. Vær dog oppmerksom på at det alltid må være minst ett innlegg i bloggen for at den skal fungere - det er for eksempel ikke mulig å redigere designet uten at det finnes innlegg i bloggen.

Når du skal logge inn neste gang kan du gjøre det fra vår forside på http://blogg.no/.

 

Vi håper du vil trives hos oss!

hilsen teamet bak
blogg.no

 

blogg.no | logg inn | hjelp | regelverk | vilkår | om oss | kontakt oss | infobloggen